Prsten

(delovi iz teksta, koji je objavljen u Veštičjoj Reviji broj 11, – autorka: Ana Pavić ) Prsten svojim oblikom predstavlja savršenstvo, krug bez početka i kraja, simbol beskrajnog obnavljanja i neraskidivosti. U sebi nosi poruku večnosti i ključ za razumevanje Univerzuma.  Prsten je i Nula iz koje sve kreće i u koju se sve na kraju…

Zova – Bazga

(deo iz teksta, koji je za Veštičju Reviju broj 13. napisala: Sun Ayla )        Zova ima dvostruku simboliku, neko je smatra Veštičijim drvetom a neko Vilinskim. Ovaku podelu nailazimo još u najstarijim antičkim tradicijama. U srednjevekovnom germanskom folkloru naziva se drvo HOLDA. Holda je za Germane, bila Vila duge, zlatne kose koja je…

Gavran

(Delovi iz Veštičje Revije broj 15. – autorka Ana Pavić ) U pričama o vešticama se, kao po pravilu, spominju njeni ljubimci koji su, po istim pričama, ispunjavali zadatke koje bi im ona naredila, a lovci na veštice su smatrali da su ih veštice dobile na poklon od đavola … Međutim, istina je sasvim drugačija. …

Ekvinoks – Equinox

(objavljeno u Veštičjoj Reviji broj 23 ) Reč Ekvinoks (lat.aequinoctium ) ili ravnodnevnica, izvučena je iz reči aequalis, što znači jednako, i reči  nox (noć).   Jednaka dužina dana i noći dešava se dva puta u toku godine: početak proleća ili Marta – Prolećni ekvinoks, odnosno u trenutku kada se Sunce nalazi na nultom stepenu Ovna…

Peoročište Brajana Froda

(objavljeno u Veštičjoj Reviji broj 2. – autor: Hermes Primus Trismegistos) Brajan Frod (Brian Fraud) je konceptualni umetnik, dizajner i ilustrator najpoznatiji po svojim radovima na tradiciji Vilinskog sveta i fantasy ilustracijama, koje obrađuju baš ovu tematiku u najvećoj meri. Za svojih 69 godina života, preko 35 godina smatra se za jednog od najznačajnijeg Fairy umetnika…

U početku beše reč

(deo iz teksta, koji je objavljen u Veštičjoj Reviji broj 13. – autor: Goran Sarvan ) (preuzeto sa: http://kabala-tarot.com/etimologija-i-gematrija, uz dozvolu autora) Reč je sredstvo u magiki i kabali. To nije samo slika na papiru, nekoliko napisanih slova, mada i u tom obliku može da bude energetski koncentrat. Smisao reči kao i upotrebna vrednost je pre…