U početku beše reč

(deo iz teksta, koji je objavljen u Veštičjoj Reviji broj 13. – autor: Goran Sarvan ) (preuzeto sa: http://kabala-tarot.com/etimologija-i-gematrija, uz dozvolu autora) Reč je sredstvo u magiki i kabali. To nije samo slika na papiru, nekoliko napisanih slova, mada i u tom obliku može da bude energetski koncentrat. Smisao reči kao i upotrebna vrednost je pre…

KUPALINA NOĆ

(deo iz teksta, koji je objavljen u Veštičjoj Reviji broj 21. – autorka: Nadica Janjić) Jedan od osnovnih elemenata Kupalinog kulta predstavljalo je obožavanje drveća, trave i cveća. Tokom svetkovine, njegov se idol postavljao pod neko posečeno drvo, ukopano u zemlju. Kod baltičkih Slovena to sveto drvo bila je breza. Žene su sedale u kola…

Kotao

(Deo teksta, objavljen u Veštičjoj Reviji broj 18. – autorka: Slavica Otović)      Kotao, posuda koja prima i daje. Simbol utrobe Majke Zemlje koja večito rađa i daruje život. Takođe i simbol posude koja hrani i održava ga, i posuda koja leči magičnim i lekovitim biljem … Kotao jedan, vaseljenski, iz kojeg smo potekli ……

Maske i maskiranja

(delovi iz teksta, koji je objavljen u Veštičjoj Reviji broj 2. – autorka: Danijela Simić) Šta se zbiva kad na lice stavi masku? Mogu li se uz njenu „pomoć” izraziti potisnute želje ili ih je tako lakše sakriti, ili bi maska trebala predstavljati najveću dogmu, neutaženu želju smrtnika da bi se njom podražavali Bogovi? Setimo…

Moj susret sa Rekonekcijom

( deo iz teksta koji je objavljen u Veštičjoj Reviji btoj 19. – aitorka: Karla Hajman ) „Prestanite da shvatate sebe tako ozbiljno. Niko drugi to ne čini. Svi mi dolazimo u život sa određenim ograničenjima. Fenomen rekonekcije vraća nas unazad, u unutrašnje sećanje u zlatno doba, spajajući nas sa našim prvobitnim osećajem povezanosti sa vaskolikim…