Veštičja so

( delovi iz teksta koji je objavljen u Veštičjoj Reviji broj 2. – autorka: Tala )   Možda najbitnije pravilo jeste da, kada koristimo crnu so, iz naših srca bude odstranjen svaki trag netrpeljivosti, zlih pomisli i potrebe za osvetom. Ovo bi inače trebalo da bude pravilo u magiji, ali svi smo ljudi i u…

Oltar

(deo teksta koji je objavljen u Veštičjoj Reviji broj 5 – autor: soror Nan ) Šta je to oltar, i kad se on prvi put pojavio teško je utvrditi, ali ono što se zna je, da ga koriste sve religije, i svi oni koji žele stupiti u kontakt sa božanskim, kosmičkim, ili kako mu već…

Magijski dnevnik

(deo iz teksta koji je objavlje u Veštičjoj Reviji broj 7 – autor: Soror Nan ) Sasvim je sigurno da ni jedan praktičar, bilo koje tradicije ili pravca, pa tako i veštičarstva, ne može reći da je kompletan bez Magijskog dnevnika. Postoje nedoumice kod samog naziva jer se vrlo često takozvana Knjiga Senki izjednačava sa…