Magijski dnevnik

(deo iz teksta koji je objavlje u Veštičjoj Reviji broj 7 – autor: Soror Nan ) Sasvim je sigurno da ni jedan praktičar, bilo koje tradicije ili pravca, pa tako i veštičarstva, ne može reći da je kompletan bez Magijskog dnevnika. Postoje nedoumice kod samog naziva jer se vrlo često takozvana Knjiga Senki izjednačava sa…