Korijeni Wicce

( deo teksta, koji je za Veštičju Reviju broj 4. koji je napisala  Sonja Miličević Vukelić, prof. )      Jedan od korijena koji možemo prepoznati u početcima stvaranja ideje, koja je kasnije dovela do organiziranog sustava, nalazi se u klimi visokog društva Europe XVIII. i XIX. stoljeća, posebno ako obratimo pozornost na postanak i razvoj naučene…

Magično ogledalo

( deo iz teksta, koji smo objavili u Veštičjoj Reviji broj 2, autorka: Olivera Stevanović ) Sva ogledala su magična, a ono što odražavaju zavisi od unutrašnjeg u nama. Magično ogledalo je prozor u neke druge svetove izvan uobičajene percepcije našeg čula vida, magični instrument  neograničenog potencijala. Može se koristiti za ulazak u astralni svet i…

Energetski vampirizam

(delovi iz teksta, koji smo objavili u Veštičjoj Reviji broj 16 – autorka: Ljubica Petrović ) Kad se pomene vampir ili vampirizam, obično se pomisli na vampire iz mitoloških priča ili filmova koji isisavaju ljudima krv, međutim, postoji i drugačije isisavanje koje nas ugrožava, a to je energetski vampirizam koji takođe može biti veoma poguban po…

Molitva

(Delovi iz teksta Veštičje Revije broj 24. koji je napisala: Ljubica Petrović ) Ne postoji čovek, ma koje vere bio, koji se makar jednom nije obratio Bogu sa molbom da ga spasi ili izvuče iz određene situacije, da mu pomogne da nešto ostvari, istraje, prevaziđe. Tu nije posebno bitna zvanična definicija, vezivanje za određen način…

Žena opasana mačem

(Delovi iz teksta, koji smo objavili u Veštičjoj Reviji broj 12. – autor: Dorijan Nuaj ) Žena od znanja je, tradicionalno uzev, čarobnica. Ona je mudrost, čime se povlači paralela sa drugim izrazito ženskim likovima u tarotu, a to su II Prvosveštenica i III Carica, koje predstavljaju Mesec i Veneru, mudrost i moć kao prerogative Boginje. Sve…

Intervju sa Ladamirom Paeceful

( deo iz intervjua sa ruskom šamankom, koji je za Veštičju Reviju broj 15. obavila Slavica Otović) Ladamira Paeceful je poznata ruska šamanka (Rusija, SŠA, međunarodni trener, autor i voditelj ženskog treninga, članica  instituta psiholoških nauka, poznati svetski etnopsiholog) i duhovni iscelitelj. Ladamira je sibirski šaman i deveti generacijski slovenski iscelitelj koja se sa praksom…