Korijeni Wicce

( deo teksta, koji je za Veštičju Reviju broj 4. koji je napisala  Sonja Miličević Vukelić, prof. )      Jedan od korijena koji možemo prepoznati u početcima stvaranja ideje, koja je kasnije dovela do organiziranog sustava, nalazi se u klimi visokog društva Europe XVIII. i XIX. stoljeća, posebno ako obratimo pozornost na postanak i razvoj naučene […]

Korijeni Wicce

( deo iz teksta, koji je za Veštičju Reviju broj 4. napisala Sonja Miličević Vukelić, prof.)      Jedan od korijena koji možemo prepoznati u početcima stvaranja ideje, koja je kasnije dovela do organiziranog sustava, nalazi se u klimi visokog društva Europe XVIII. i XIX. stoljeća, posebno ako obratimo pozornost na postanak i razvoj naučene ceremonijalne magije. […]

Šta znači „biti gnostik”?

(deo iz teksta koji smo objavili u Veštičjoj Reviji broj 3, koju je napisao Tau Elohael, gnostički biskup ) Biti gnostik, između ostalog, znači biti slobodan od robovanja sopstvenom umu i predrasudama. Gnostik posmatra svet otvorenih očiju, svoja životna iskustva prima otvorenih ruku i sve ljude i događaje prihvata takvim kakvi jesu, bez odbacivanja ili pokušaja […]

Šta znači „biti gnostik”?

( deo iz teksta, koji je za Veštičju Reviju broj 3. napisao Tau Elohael, gnostički biskup ) Biti gnostik, između ostalog, znači biti slobodan od robovanja sopstvenom umu i predrasudama. Gnostik posmatra svet otvorenih očiju, svoja životna iskustva prima otvorenih ruku i sve ljude i događaje prihvata takvim kakvi jesu, bez odbacivanja ili pokušaja da ih […]

Magično ogledalo

( deo iz teksta, koji smo objavili u Veštičjoj Reviji broj 2, autorka: Olivera Stevanović ) Sva ogledala su magična, a ono što odražavaju zavisi od unutrašnjeg u nama. Magično ogledalo je prozor u neke druge svetove izvan uobičajene percepcije našeg čula vida, magični instrument  neograničenog potencijala. Može se koristiti za ulazak u astralni svet i […]

Energetski vampirizam

(delovi iz teksta, koji smo objavili u Veštičjoj Reviji broj 16 – autorka: Ljubica Petrović ) Kad se pomene vampir ili vampirizam, obično se pomisli na vampire iz mitoloških priča ili filmova koji isisavaju ljudima krv, međutim, postoji i drugačije isisavanje koje nas ugrožava, a to je energetski vampirizam koji takođe može biti veoma poguban po […]

Molitva

(Delovi iz teksta Veštičje Revije broj 24. koji je napisala: Ljubica Petrović ) Ne postoji čovek, ma koje vere bio, koji se makar jednom nije obratio Bogu sa molbom da ga spasi ili izvuče iz određene situacije, da mu pomogne da nešto ostvari, istraje, prevaziđe. Tu nije posebno bitna zvanična definicija, vezivanje za određen način […]

Pad Arkone ili sumrak slovenskog paganizma

(Deo iz teksta, koji je za čitaoce Veštičje Revije broj 10. pripremila Danijela Simić, na osnovu razgovora sa Rastkom Kostićem, autorom knjige, pod istim nazivom ) A vreme u kom živimo pokazuje da su retki oni koji će se uopšte zapitati da li živimo u laži … Još su ređi oni koji će pokušati da […]

Žena opasana mačem

(Delovi iz teksta, koji smo objavili u Veštičjoj Reviji broj 12. – autor: Dorijan Nuaj ) Žena od znanja je, tradicionalno uzev, čarobnica. Ona je mudrost, čime se povlači paralela sa drugim izrazito ženskim likovima u tarotu, a to su II Prvosveštenica i III Carica, koje predstavljaju Mesec i Veneru, mudrost i moć kao prerogative Boginje. Sve […]

Razumijevanje energije prirode i kako ih upotrebiti u životu

(deo iz teksta koji je, za Veštičju Reviju broj 10. napisala Mateja Tomšic Akengen, šamanka) Sve u prirodi ima svoju duhovnu snagu. I pošto je priroda dio nas, te duhovne snage su u nama i utječu na nas. U našem tijelu je preko 70% vode. Znači razumjeti taj veliki postotak našeg vlastitog postojanja, u njegovom bistvu, […]

Translate »