Magijski Krug

( deo iz teksta koji je objavljen u Veštičjoj Reviji broj 11 – autor: Aleksander Lolić ) Magijski Krug nije samo energetska zaštita od neželjenih negativnih uticaja, kao i da bi se energija rituala zadržala u njemu, već se time postiže svesni i duhovni kontakt sa Božantvom. On se može podizati na otvorenom ili zatvorenom prostoru.…