Uvod u klasifikaciju verbalne magije i verbalna magija u zapisanoj usmenoj hrvatskoj tradiciji

(delovi iz teksta koji je objavjen u Veštičjoj Reviji broj 5 – autor: Deniver Vukelić, prof. ) Verbalna magija, kao zaseban dio magijske prakse koji se koristi uporabom izgovorene ili pisane riječi, najčešće je tajni, skriveni dio usmene ili pisane magijske tradicije u svakoj ljudskoj kulturi pa tako i u hrvatskoj … Magijski je govor…