Magijski štap

(delovi iz teksta koji je objavljen u Veštićjoj Reviji broj 6 – autorka: soror Nan)          „Šta ti je to u ruci? upita Bog Mojsija kada mu se obratio za pomoć. On odgovori: Štap.  I Gospod nastavi: Baci ga na zemlju! On ga baci na zemlju i on posta zmija. Mojsije pobeže od nje. Gospod reče…