Žena opasana mačem

(Delovi iz teksta, koji smo objavili u Veštičjoj Reviji broj 12. – autor: Dorijan Nuaj ) Žena od znanja je, tradicionalno uzev, čarobnica. Ona je mudrost, čime se povlači paralela sa drugim izrazito ženskim likovima u tarotu, a to su II Prvosveštenica i III Carica, koje predstavljaju Mesec i Veneru, mudrost i moć kao prerogative Boginje. Sve […]

Razumijevanje energije prirode i kako ih upotrebiti u životu

(deo iz teksta koji je, za Veštičju Reviju broj 10. napisala Mateja Tomšic Akengen, šamanka) Sve u prirodi ima svoju duhovnu snagu. I pošto je priroda dio nas, te duhovne snage su u nama i utječu na nas. U našem tijelu je preko 70% vode. Znači razumjeti taj veliki postotak našeg vlastitog postojanja, u njegovom bistvu, […]

Translate »