Molitva

(Delovi iz teksta Veštičje Revije broj 24. koji je napisala: Ljubica Petrović ) Ne postoji čovek, ma koje vere bio, koji se makar jednom nije obratio Bogu sa molbom da ga spasi ili izvuče iz određene situacije, da mu pomogne da nešto ostvari, istraje, prevaziđe. Tu nije posebno bitna zvanična definicija, vezivanje za određen način…