Korijeni Wicce

( deo teksta, koji je za Veštičju Reviju broj 4. koji je napisala  Sonja Miličević Vukelić, prof. )      Jedan od korijena koji možemo prepoznati u početcima stvaranja ideje, koja je kasnije dovela do organiziranog sustava, nalazi se u klimi visokog društva Europe XVIII. i XIX. stoljeća, posebno ako obratimo pozornost na postanak i razvoj naučene…