Magija u Trakiji još živi

(delovi iz teksta, koji je za Veštičju Reviju broj 12. napisao Dr.Georgi Mišev ) U dubinama Strandža planine, u blizini malog sela Zabernovo, tamo na jugoistoku Evrope, u zemlji sada poznatoj kao Bugarska, deo ogromnog regiona, nazvanom od starih Grka TRAKIJA, usred hrastova ušuškano dole, postavljeno je diskretno zdanje, kapela … Unutra vidimo hrišćanske simbole i ikone,…