Maske i maskiranja

(delovi iz teksta, koji je objavljen u Veštičjoj Reviji broj 2. – autorka: Danijela Simić) Šta se zbiva kad na lice stavi masku? Mogu li se uz njenu „pomoć” izraziti potisnute želje ili ih je tako lakše sakriti, ili bi maska trebala predstavljati najveću dogmu, neutaženu želju smrtnika da bi se njom podražavali Bogovi? Setimo…