Zova – Bazga

(deo iz teksta, koji je za Veštičju Reviju broj 13. napisala: Sun Ayla )        Zova ima dvostruku simboliku, neko je smatra Veštičijim drvetom a neko Vilinskim. Ovaku podelu nailazimo još u najstarijim antičkim tradicijama. U srednjevekovnom germanskom folkloru naziva se drvo HOLDA. Holda je za Germane, bila Vila duge, zlatne kose koja je…