Intervju sa Majom Mandić Marković

(Deo iz Veštičje Revije broj 30 – Priredila: Slavica Otović ) (ceo tekst možete pročitati na str.30 – 35. u navedenom broju Revije, a ovde izdvajam, meni najzanimljiviji deo iz pitanja broj 5. kao i poruku našim čitaocima): 5 … negde u neobaveznom razgovoru, spomenuli ste, da ste prilikom jedne posete Italiji, pronašli grob žene koja se […]

Translate »