Vilinski svet

autor: Aleksandra Lekić

     Ne postoji jedno jedinstveno objašnjenje o poreklu vila. Neke su duhovi iz prirode, neke su deo natprirodne sile, neke se opet povezuju sa svetom mrtvih, dok neke imaju dalek odnos sa ljudskim rodom.

Engleski termin fairy je u originalu značio feaerie iliti stanje začaranosti. U mitologijama gotovo svih naroda postoje priče o vilama, a sam naziv „vila” je počeo da se koristi tek u srednjem veku, kako bi označio ženu koja poseduje magijske moći, pa ih je teško bilo razlkovati od žena koje su nazivane vešticama. Međutim, kako je vilinski svet stariji od hrišćanstva, većina verovanja je poprimila hrišćanska obeležja, te se tako u samom startu razdvojilo tumačenje žena „vila” i žena „veštica”, te su se tako svojstva dobrih i pozitivnih delovanja uglavnom vezivala za vile, a činjenje zla ljudima za pojam veštica. Hrišćanstvo je nastojalo da sve što je imalo ikakve veze sa paganizmom prikaže kao vezu sa đavolom, odnosno negativnim delovanjem žena, dok se samo magijsko delovanje vila moralo prikazati na drugi način, i uglavnom u vidu nevidljivih bića u prirodi. Verovalo se da vile imaju krila i da mogu da lete, a u nekim krajevima bila je rasprostranjena ideja da ova čudna bića umesto nogu, imaju konjske kopite koje narušavaju njihovu lepotu. Ovo verovanje nije izvorno pagansko, već se u njemu vidi uticaj prodora hrišćanstva u primorske krajeve koje je htelo da se sam prikaz ovih nežnih stvorenja negativno prikaže.

Facebook Comments