Wicca i tradicionalno veštičje umijeće – jesu li sve vještice iste?

– autorica: Sonja Miličević Vukelić, prof. – deo iz V.R. broj 10

 

„ … Ukratko, u Wicci postoje etička načela pod nazivima Wiccan Rede i Threefold Law,

te 13 wiccanskih principa upisanih u Zbirku načela vještičjeg vjerovanja 1974. godine od strane Savjeta američkih vještica.

Wiccani slave osam sunčevih festivala nazvanih sabati (četiri glavna i četiri prijelazna) te lunarne proslave nazvanih esbati, ali stavljaju manju važnost na esbate u odnosu na sabate. Svoje rituale, magijske tekstova i sl. upisuju u knjigu zvanu Knjiga Sjenki (Book of Shadows), posvećuju prostor krugom u kojem podižu energiju, a krug čuvaju prizvani tzv. Stražari/Čuvari prilikom zazivanja strana svijeta, za njihova slavlja i rituale vezana je mitologija koja ima fokus na muško i žensko božanstvo i preko koje su slavlja usustavljena i kako su nadovezana. Wiccanski koveni posjeduju stupnjevite inicijacije (obično se radi o tri stupnja), te se vođe kovena nazivaju Visoki Svećenik i Visoka Svećenica.

Tradicionalno vještičje umijeće (TVU u daljnjem tekstu) ne posjeduje propisane etičke principe ili smjernice, već se drže neke moralne osnove koju zasnivaju na odgovornosti a koju nosi namjera prilikom djelovanja. Također slave sabate i esbate, no na drugačiji način od Wicce (npr. TVU veću ili istu važnost stvaljaju na esbate u odnosu na sabate). Zatim, ne posjeduju Knjigu Sjenki, ali imaju svojevrsnu knjigu magije koja je drugačije usustavljena od Knjige Sjenki i nije nužno nasljedna. Tijekom rituala ne stvaraju poseban krug i ne zazivaju Stražare/Čuvare, već rade na slobodnom prostoru i eventualno komuniciraju s energijama prirode i elemenata za pomoć u magijskom radu. Mitologija u TVU nema tako veliki značaj u slavljenju godišnjeg ciklusa. Naime, kod njih rituali za takozvani Wheel of the Year, nisu vezani za božanstava odnosno izmjena godišnjih doba nije vezana za točnu određenu mitološku priču i rijetko kada TVU rituali asocirajuju na specifično božanstvo, već radije prepoznaju neuobličene energije muško/ženskog polariteta same Prirode. Svoje rituale i magijske tekstove vrlo rijetko objavljuju, odnosno većina pripradnika TVU-a rijetko kad objavljuju takve tekstove javno (npr. internet), što Wiccama nije strano.

Dakle, Wicca je orijentirana na religijski način rada, s dosljednom mitologijom i propisanim slavljima i smjernicama ponašanja, dok Tradicionalno vještičje umijeće nije specifičan religijski sustav, ne radi s mitologijom kao zatvorenim sustavom viših i nižih bića, niti posjeduje formalni kodeks ponašanja.

Facebook Comments