(deo iz teksta koji je objavlje u Veštičjoj Reviji broj 7 – autor: Soror Nan )

Sasvim je sigurno da ni jedan praktičar, bilo koje tradicije ili pravca, pa tako i veštičarstva, ne može reći da je kompletan bez Magijskog dnevnika. Postoje nedoumice kod samog naziva jer se vrlo često takozvana Knjiga Senki izjednačava sa Magijskim dnevnikom, međutim radi se o potpuno dva različita zapisa, ili ako vam je lakše – dve knjige zapisa.

Magijski dnevnik je vaš lični dnevnik, vaš saputnik u radu, vaš najbolji prijatelj, i vaš dragoceni pomoćnik kojem se poveravate, sveska u koji upisujete svoje vežbe, svoja zapažanja, efekte istih, zapis svake misli, sve što ste u toku same vežbe osetili, videli ili doživeli, dok se u svesku koju ste namenili da bude vaša Knjiga Senki (Book of Shadows), ili kako je još drugačije zovu Knjiga čaranja, ili Knjiga čini, upisuju tehnike određenih Rituala, magijske formule, bajalice … dakle bitne stvari, i naravno, ovakva sveska zaista treba da liči na knjigu, odnosno da ima mnogo više strana, kako bi obuhvatila sve što će vam koristiti na Putu vašeg magijskog delovanja koje ste odabrali. Ne znači da vaši zapisi u magijskom dnevniku nisu bitni, naravno da jesu, jer se nakon jedne obavljene vežbe (koja može zahtevati i mesec dana svakodnevnog praktikovanja), vi imate priliku da uvidite kako napredujete, ili pak gde grešite u toku samog rada. No da krenemo od početka.

Da bi se vaš dnevnik uošte nazvao magijskim, potrebno je da krenete sa radom na sebi, odnosno sa praksom i vežbama koje ćete zapisivati, ili bolje rečeno prenositi ono što se događalo u toku samog magijskog rada. Dakle, sa donošenjem odluke da krenete sa radom na sebi, kao završetak jedne vežbe jeste upravo: odmah zapisati sve, od fizičkih efekata, misli koje se pojave, vizija, mogućih glasova do uvida. Na neki način vaš dnevnik postaje nemi svedok vašeg napredovanja u magijskom radu.

Samo zapisivanje u dnevnik može takođe da se tretira magijskim činom, odnosno predstavlja potvrdu vama samima da ste vežbu odradili do kraja.

Kada ste doneli odluku da želite da radite, kupujete sveske (u toku vašeg rada ispisaćete više od jednog dnevnika), ili još bolje krećete sa izradom vlastitog magijskog dnevnika, gde se tim činom na neki način zavetujete samom sebi da ćete postati ozbiljan praktičar, samim tim što magijski dnevnik postaje vaš lični pratioc na putu kojim ste krenuli pri prevazilaženju sopstvenih slabosti, pobedi sebe samog, ka osvajanju Univerzuma. Početak vođenja magijskog dnevnika je vaša odvažna odluka za izvršavanje magijakog dela, jer se ideja našim zapisivanjem spušta na materijalni plan, odnosno prizemljuje.

…i sve što unesete kao zapis nešto govori, čak i ako vam u samom trenutku zapisa deluje obično, ili pak glupo, na kraju ćete shvatiti da to što ste zapisali je odraz tog trenutka, i da itekako ima smisla, i bićete srećni zbog toga, jer će takve rečenice bledeti. Drugo, vreme će vas naučiti svemu što je potrebno u ovom pogledu i vi ćete, pre ili kasnije, postati savršeni majstor.

Jedna važna napomena je, da prilikom svakog unosa zapišete datum, vreme i trajanje vaše vežbe. Ako ste ovladali astrologijom, poželjno bi bilo da zapišete položaj Meseca i Sunca u tom trenutku, no i ako toga ne bude, ništa strašno …

 

Facebook Comments

Leave a Reply