(deo teksta koji je objavljen u Veštičjoj Reviji broj 5 – autor: soror Nan )

Šta je to oltar, i kad se on prvi put pojavio teško je utvrditi, ali ono što se zna je, da ga koriste sve religije, i svi oni koji žele stupiti u kontakt sa božanskim, kosmičkim, ili kako mu već znaju dati ime, oni koji pred ovim „svetim predmetom” žele da stupe u kontakt sa energijama u sebi ili izvan sebe, jer je definitivno oltar mesto duhovnog susreta, i mesto gde se događa čudesan spoj naše namere i energija koje pretvaraju oltar u prostor koji prevazilazi zemaljski svet. Kada ga koristimo, mi pravimo korak izvan granica naših svakodnevnih života, jer se stavljamo u prisustvo Božanskog, kao i u prisustvo duhova i predaka, i postajemo otvoreni za odgovore na pitanja koja vode do našeg unutrašnjeg … mnogi obredi, ceremonije, sveštenička odeća i druge pojedinosti koje razne crkve koriste u obožavanju, potiču od običaja i obreda Jevreja i Pagana, a ne od hrišćanskih učenja iz Jevanđelja. Delo „Enciclopedia Katolika” navodi da je katolicizam „nasledio upotrebu oltara iz judaizma i delimično iz paganizma” Municije Feliks, apologeta iz trećeg veka n.e. napisao je da Hrišćani nisu imali „ni hramove ni oltare”. Enciklopedijski rečnik Religioni E Mitić slično tvrdi: „Rani hrišćani su odbacili upotrebu oltara kako bi se u obožavanju razlikovali od Jevreja i pagana.”

Oltari imaju široku upotrebu, različitih oblika, i različitog materijala od kojih su pravljeni, ali ono što je definitivno tačno je da predstavljaju  najsvetiji deo hrama, prema učenju starih, crkva je kao božija kuća sa jedne strane, a sam oltar ima simboliku Neba, i čini ga svako posvećeno mesto ili stvar za držanje ritualnih oruđa koji se koriste u Magijskom Krugu sa druge strane. Nekada su oltari bili centralna mesta drevnih vjerovanja od Egipta do Skandinavije, kao i drugih, a danas ih koriste ne samo u paganizmu, već i u mnogim drugim oblicima verovanja ( u hrišćanstvu, budizmu… okultizmu…)

Mogu biti napravljeni kao hramski oltar oblika kocke (drevni Hramovi su imali oltar isklesan od kamena, odnosno jednog komada stene kako bi se izrazila čvrstina Volje, čija je dužina osnovice kvadrata određena visinom od poda do lakta praktičara, mada ova dimenzija može i izražavati neku od proporcionalnih kosmičkih dimenzija), no može biti i u kružnog oblika, posebno ako se praksa vrši u prirodi, gde može poslužiti i običan panj. Oltar može biti trajni stočić koji je smešten u posebnoj prostoriji namenjenu za naš duhovni rad. To može biti sto  na sklapanje koji držite gore na ormaru, i skidate ga po potrebi, ili pak bilo koji mali oltar i takođe u raznim formama i oblicima.

Svaka veštica treba da ima svoj vlastiti oltar za izvođenje čarolija tako da oltar za nju predstavlja odličan način da sačuva svoju magičnu opremu i predmete. Potpuno zavisi od samog pojedinca gde će smestiti svoj oltar (ako ste ograničeni prostorom možete napraviti mini oltar ili pokretni oltar koji se sklapa u kutiju) i možete to učiniti posebno i u skladu sa vašim Bogom/Boginjom. Oltar nam pomaže da podesimo fokus za rituale, ceremonije i magijski rad. Predstavlja takođe prostor koji treba da bude živ i povezan sa energijom. Predmeti koji se koriste pri svakom ritualu i alatke na njemu, imaju ulogu da se fokusirate na ono što radite, kao i da vas inspirišu, tako da treba da budu tu, i da vas pokrenu. To je naš radni prostor, i trebao bi da bude dovoljno velik, kako bi smo što uspešnije mogli da obavljamo svoj duhovni rad, magijsku praksu ili čaroliju.

I na kraju, oltar treba usmeriti prema vašim ličnim uverenjima. Ako su vaša uverenja usklađena sa keltskim praksama, dajte svom oltaru keltski izgled. Ako radite sa specifičnim Bogovima ili Boginjama, statua treba da odgovara odgovarajućem panteonu, koliko da se usklade sa verovanjem, i da bude u vašem prostoru …

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply