( deo iz teksta koji je objavljen u Veštičjoj Reviji broj 11 – autor: Aleksander Lolić )

Magijski Krug nije samo energetska zaštita od neželjenih negativnih uticaja, kao i da bi se energija rituala zadržala u njemu, već se time postiže svesni i duhovni kontakt sa Božantvom. On se može podizati na otvorenom ili zatvorenom prostoru. Magijski krug dozvoljava da praktičar izvodi ritual, ili čarolije, bez smetnji i spoljašnjih ometača. U središtu Magijskog Kruga praktičar je zaštićen je od svakog uticaja, jer sam predstavlja Božanstvo u mikrokosmosu. Glavni razlog stvaranja magijskog kruga je zadržavanje energije koja je podignuta za vreme rituala unutar kruga. Ali, pre nego što se pristupi formiranju Magijskog Kruga, praktičar se mora duhovno i mentalno pripremiti kroz meditaciju, i mora znati Božanska Imena, kao i njihove simbolične znake, osobine i moći. Energija se podiže iz zemlje u obliku kruga i diže se uvis. Kada je ritual završen energija se otpušta da bi potekla u svemir i služila svrsi kojoj je namenjena. Takođe, svrha kruga je zaštita od spoljnih uticaja, negativne energije i neželjenih duhova. Magijski Krug je sveti prostor u kojem se susreću dve dimenzije realnosti, prostor poznat kao nit između dva sveta.

Kako će se Magijski Krug oformiti zavisi od praktičara, od njegovog sistema magijske prakse koju on upražnjava. Ne sme se nikada iscrtavati magijski krug prema magijskom sistemu sa kojim magičar nije upoznat. U centar Magijskog Kruga je smešten Oltar. Krug i Oltar predstavljaju jedinstvo subjekta i objekta, odnosno ženskog i muškog principa koji su na ovaj način spojeni u jedno. Kada se radi na otvorenom prostoru, koristi se magijsko oruđe, bodež, štap ili mač. Kada se radi u zatvorenom prostoru, krug na podu se može iscrtati parčetom krede. Krug može biti sašiven ili izvezen na komadu prirodne tkanine, jer takav krug je idealan za trajno korišćenje, s tim da se mora uvek, pre svakog obreda, ponovo iscrtati, simbolično kažiprstom desne ruke, magijskim štapom ili nekim drugim magijskim oruđem (mač, bodež). Treba voditi računa da Krug bude dovoljno širok da se u njemu može slobodno kretati. To znači da je praktičar svestan da krug ne povlači magijsko oruđe, već Volja praktičara, ono božansko u njemu, odnosno da to čini Božanski Duh koji vodi njegovu ruku i magijsko oruđe da opišu Krug.

Magijski Krug se ne mora uvek iscrtavati na tlu. On se može iscrtati u vazduhu nekim magijskim oruđem, poput magijskog mača ili magijskog štapa, a ako se pri ruci ne nalazi nikakvo magijsko oruđe, krug se može opisati prstom ili celom rukom pod uslovom da je praktičar potpuno svestan univerzalne osobine takve zaštite. Može se oblikovati i kao umna slika (imaginacija). Dejstvo ovakvog Kruga se projektuje na mentalnom nivou na Astralnoj ili Eteričnoj Ravni, a indirektno i u ovom materijalnom svetu, što zavisi od stepena i snage takve imaginacije i projekcije. Kada se praktikuje proterivanje (egzorcizam), ili prizivanje (invokacija) bića, poželjno je da oko centra kruga, u kojem mag treba da stoji, postoji još jedan manji krug ili pentagram sa jednim krakom usmerenim na gore, dakle simbolom koji predstavlja čoveka. Kada je krug iscrtan i posvećen, praktičar ne sme da ga napušta, čak ne sme ni da se naginje preko njega, inače će ga uništiti neprijateljske sile koje se nalaze izvan kruga. U magijskom smislu to označava da se kontakt sa makrokosmosom, ne sme prekinuti. U slučaju da je prizvao određena bića u Krug, on ih mora prvo otpustiti. Potrebno je na krugu takođe izrezati vrata, najčešće uz pomoć athamea (magijskog noža) …

 

Facebook Comments

Leave a Reply