(deo iz teksta koji je objavljen u Veštičjoj Reviji broj 15. – autorka: Ana Pavić )

Zbog čega se većina životinja vezuje za veštice? Ako bi se gavran zatekao, ili često bivao na krovu nečije kuće, verovalo se da tu živi veštica. U pričama o vešticama se, kao po pravilu, spominju njeni ljubimci koji su, po istim pričama, ispunjavali zadatke koje bi im ona naredila, a lovci na veštice su smatrali da su ih veštice dobile na poklon od đavola. Posebno su verovali da su đavolje životinje crna mačka i gavran. Prava je istina je da su veštičji familijari u ustvari bile prugaste mačke a ne crne, koje su one pripitomljavale. Magijske sposobnosti nisu dugovale đavolu već dugim i upornim treninzima. Obično su za tu namenu uzimale mladunče kako bi ga što ranije i uspešnije istrenirale. Izbor životinje je zavisio od mnogo faktora. Značajan činilac u izboru životinje koja će veštici postati familijar i pomoćnik u magijskom radu, imalo je božanstvo sa kojim veštica radi. Današnju priču posvećujemo gavranu.

Mit o gavranu potiče od Haida Indijanaca koji su pretežno živeli od ribolova, gavran je ukrao korpu sa vodom koja mu se prosula dok je nadletao otoke, i od nje su nastala su sva jezera i reke. Kod Tilingit Indijanaca, centralni božanski lik je Gavran, praiskonski junak koji stvara svet ili ga uređuje, širi svuda civilizaciju i kulturu, stvara i oslobađa Sunce, itd. U Severnoj Americi Vrhovno nebesko biće najčešće teži da se stopi sa mitskom personifikacijom groma i vetra, koje predstavlja velika ptica (gavran, i tako dalje) koja udarcem krila pokreće vetar, jezik mu je munja ( gavran se kao vesnik boga groma i munje susreće i kod Maja, Popol-Vuh).

U nordijskoj mitologiji gavran simbolizuje mudrost. Nordijski vrhovni bog Odin je u pratnji imao četiri životinje, dva vuka i dva gavrana, koji su mu stajali na ramenima. Legenda kaže da je slao svako jutro dva gavrana, Hugina (razmišljanje) i Munina (pamćenje) da lete po svetu i obaveštavaju ga o svemu što se dešavalo. Grci su gavrana smatrali proročkom pticom, posvećenom bogu Apolonu, svetom pticom i njegovim glasnikom. U cilju proroštva, u omfalosu u Delfima, prema Strabonu, dato je mesto gavranovima; prema Pindaru orlovima; prema Plutarhu labudovima. Zajedničko im je bila uloga poslanika bogova i obavljanje proročkih funkcija, kao i da odvrate od uroka.Takođe su ga povezivali i sa boginjom mudrosti Atinom. Prema jednoj legendi boginja Atina je za mudrog savetnika imala gavrana, ali ga je zbog njegove brbljivosti zamenila sa sovom. Postoje i kazivanja da je vrana u stvari bila miljenica Atine, a ne gavran. Postoje i neke grčke i rimske legende o tome, da je gavran bio nekad srebrne boje. O tome Ovidije piše: „Ptica je nekada bila srebrne boje, sa tako snežnim perjem da bi bila jednako lepa kao bilo koji golub.” Po tom mitu, gavranu su vrane savetovale da ne prenosi svom gospodaru Apolonu loše vesti, ali nije poslušao savet i Apolon ga je kaznio pretvorivši njegovo perje u crnu boju … pošto je crno boja početka (crna boja alhemičarskih mena, noć majčinskog krila, skrivene zemljine brazde, i tako dalje), crna boja je povezala gavrana sa operacijama klijanja i oplodnje; pošto živi u vazduhu, u vezi je sa demijurškim radnjama i sa duhovnom moći neba; pošto leti, prirodno je vesnik neba i obdaren je proročkom magijom; krila mu daju vrednost uspinjanja.

Najveći broj današnjih veštica inspiraciju i duhovno ispunjenje nalazi u grčkom, keltskom ili nordijskom panteonu. Gavrani se sreću i u motivima divljeg lova, gde lete ispred Velikog rogatog lovca. Veštice smatraju da ih gavran vodi ka neponovljivoj avanturi prepunoj neočekivanog i opasnog. One kažu da magija često podrazumeva, u cilju sticanja duhovnih znanja, preuzimanje velikih rizika i izlaganje mogućoj propasti, a da je baš gavran taj koji ih vodi duž toga puta. Gavrana za svog magijskog životinjskog pomagača biraju pogotovo veštice posvećene boginji Morigan pošto je gavran simbol njenog aspekta ratnice, proročice, čarobnice i isceliteljke. Veštice koriste gavrana i kao duhovnog vodiča, ali i kao pomagača u ritualima zaštite, divinacije, isceljenja i aktiviranja psihičke energije …

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment