(deo iz teksta koji je objavljen u Veštičjoj Reviji broj 14. – autor: Branko Vitas )

Osim široko uvreženog mišljenja da je Tarot samo sredstvo za divinaciju ili gatanje, postoji još mnogo nivoa informacija koje ova knjiga kosmičkog znanja sadrži u sebi. U Tarotu (Marseljski Tarot), možemo pronaći razna uputstva o tome kako da se izborimo sa životom koji živimo, kao i koji su redosledi poteza koje treba da povlačimo u raznim životnim situacijama, da bi ishod po nas bio najpovoljniji. Tu možemo pronaći savete o poslovnim, ljubavnim, zdravstvenim i raznim drugim temama, koje čine naš ovozemaljski život. U ovom tekstu ću vam opisati šta i kako treba da radite da bi probudili svoj bioenergetski potencijal i nakon toga manipulisali tom energijom, u sebi i na drugima, u cilju isceljenja i otklanjanja raznih zdravstvenih problema.

Prvo i osnovno, da bi uopšte mogli da radimo sa energijom, moramo da probudimo i pojačamo protok energije koja ulazi i izlazi iz nas. Tu će nam karta V Hierofant dati neke smernice i uputstva. Ona, zajedno sa prve četiri karte (Mag, Sveštenica, Carica i Car) simbolizuje kretanje kosmičke energije koja ispunjava naše telo i predstavljena je pentagramom, simboličkim prikazom čoveka. Hierofant je karta inicijacije, princip spiritualne moći koja se spušta iz nebesa do dva redovnika, koja kleče ispred Hierofanta u molitvenom položaju, i primaju svetu tajnu koja se otkriva samo adeptima. Oni dobijaju ključeve kojima će otključati znanje o svim misterijama života.

Ako kartu V postavimo na vrh pentagrama, dobićemo princip duha ili akaše, a ostala četiri kraka će predstavljati ostale karte: Mag za vazduh, Sveštenica za vodu, Carica za zemlju i Car za vatru. Mag, kao karta koja predstavlja aktivni princip, predstavlja element vazduha, element volje i moći uma. Vazdušni element koji je posrednik između vatre i vode, ima veze sa našim izdahom, sa našim usmeravanjem energije iz srčanog centra ka spolja. Sveštenica je pasivni, primajući princip, koji se odnosi na element vode. Ova energija se dovodi u vezu sa udahom, tj. akumulacijom neutralne energije u nama, koja je spremna da se transformiše, obojena našim emocijama, i tako transformisana izađe iz nas izdahom. Tako da Mag i Sveštenica predstavljaju dualnost, Yin i Yang, plus i minus, dve energije koje čine sve što postoji. Carica, pokretačka energija prirode, univerzalna plodnost, tlo iz koga niče sav život na zemlji, predstavlja element zemlje, naše fizičko telo. Naše fizičko telo nismo mi, mi smo ga samo pozajmili od zemlje i koristimo ga kao vozilo u ovom materijalnom svetu. Sve što ste ikada uneli u sebe putem hrane i tečnosti, je izgradilo vaše telo, koje ima svoj ciklus od rođenja do smrti, kada ga ponovo vraćamo zemlji. Car, vatreni princip, se odnosi na naše strasti, ideje i akciju. Put od ideje do realizacije upravo počinje vatrenim principom i taj put se, spuštanjem kroz um i emocije, realizuje i materijalizuje u zemljanom elementu. Vatra se takođe odnosi i na svetlost, na naše jasno viđenje kako mikro, tako i makrokosmosa. Energija vatre se kreće i u našoj krvi, daje telesnu toplotu i ima kvalitet pročišćavanja.

Da bi aktivirali naš energetski potencijal treba da, ili nađemo učitelja koji će to učiniti umesto nas, ili, što od srca preporučujem, da to uradimo sami, i to na sledeći način: tokom dvadeset i jednog dana, svakog dana, treba da držimo naše ruke u molitvenom položaju i to po četrdeset minuta. Četrdeset je uzet kao broj koji je optimalan da bi se energije dovele u balans, da bi se stvari pročistile i dovele u primarno stanje. U raznim kulturama i starim spisima nailazimo često na taj broj (40 dana iskušenja u pustinji, potop je trajao 40 dana, 40 od smrti nekoga itd). Što se tiče broja 21, na stranu što velikih Arkana u Tarotu ima upravo toliko (Ludu ne računamo), u raznim isceljujućim tehnikama, od Egipta do dalekog Istoka, taj se broj uzima kao broj dana koji je potreban telu da bi se potpuno regenerisalo (zarastanje rana, oporavak od bolesti, itd).

Energetski centri na našim dlanovima su, u stvari, produžetci ili ispostave srčanog centra, koji je glavno mesto u koje ulazi i izlazi energija. Srčani centar je, na neki način, vrsta energetskog transformatora, iz kojeg će, kada ga potpuno aktiviramo, energija koja ulazi u nas izlaziti mnogo jače i sa boljim fokusom, te ćemo je moći koristiti za isceljenje. U toku ovog perioda odvijaće se energetski, hemijski, ali i psihički procesi koji će dovesti do našeg sveukuponog uravnoteženja. Na nivou tela dolazi do balansa kiselosti i baznosti u našem telu, što dovodi do blage alkalnosti našeg organizma koje je optimalno za zdravlje. Na nivou psihe dolazi do umirivanja misaonih procesa i balansa naše muške i ženske polovine. Na energetskom nivou se srčani centar toliko otvori da omogućuje veliki priliv i odliv energije, kao kod malog deteta. Dok radimo ovu tehniku bitno je da vodimo računa o disanju i vizuelizaciji. Dok udišemo, zamišljamo kako nam svetlost ulazi kroz vrh glave u telo i dolazi do srčanog centra. Kada izdišemo, svetlost iz srčanog centra prolazi kroz naše telo do stopala i šaka. Prosto pustimo da svetlost isijava iz nas, postajemo izvor svetlosti. Kada završimo tih 40 minuta, izvlačimo jednu kartu velike Arkane svaki dan i meditiramo nad njom neko vreme, da bi upili energiju arhetipa i osetili njenu vibraciju.

Kada smo završili sa samoinicijacijom i probudili svoje sposobnosti, možemo da predjemo na rad sa energijom.

Facebook Comments

Leave a Reply