(objavljeno u Veštičjoj Reviji broj 22 – autorka: Vanadis)

Po srpskom pravoslavnom kalendaru 30. jula slavi se Ognjena Marija (17. jula po starom kalendaru). Veruje se da taj dan ne treba ništa raditi, jer će u suprotnom svetica kazniti grešnike sušom. Primer ove kazne opisan je u pesmi „Sveci kažnjavaju grešnike“ ̶  sveci, koji su u skrivenoj formi staroslovenski bogovi, pomažu Mariji da „zavede red“ tako što „zatvaraju nebesa“. Kiša ne pada na useve, biljke u poljima bivaju spaljene, vladaju kuga i pomori.

Između ostalih svetaca u pesmi se spominje i Ilija Gromovnik, kao brat Ognjene Marije. Ova rodbinska veza spominje se i u mnogim drugim pesmama, a veza postoji i između njihovih praznika. Praznik svetog Ilije je „blizak“ prazniku Ognjene Marije i slavi se 2. avgusta. Radi se, naravno, o nekadašnjem Perundanu, kojim se završava vreme suša („Od svetoga Ilije, sunce sve milije“). Ognjena Marija nakon toga postaje Blaga Marija, koja se slavi 4. avgusta.

Praznik Ognjene Marije posvećen je svetici Marini, koja nema nikakve veze sa prirodnim pojavama kao što su letnja žega, suša i sl. Ona je naprosto preuzela funkcije nekog bića koje se praznovalo u isto vreme i čiju je milost trebalo izazvati. Za to biće verovalo se da vlada ognjem, da je vezano za grom i munju i da je sposobno da upravlja kišom i oblacima. To biće, ili čak boginja, je na vrhuncu moći tokom dana koji se u narodu nazivaju „Gorešnice“. Nakon tih dana, ona postaje „blaga“, a praznik koji joj se tad posvećuje u hrišćanstvu biva zamenjen danom Marije Magdalene … Boginja ili vila vezana za munje najčešće se pojavljuje u pesmama koja opisuju nebeska venčanja. Npr. u pesmi „Mesečeva ženidba“ Munja je nevesta Meseca koju za brata prosi zvezda Danica. U pesmi „Vila zida grad“ ona na svadbi nadigrava Groma … Ona je i „ljuba ognjevita“, „ljuba zmaja ognjenoga“, ljutita i neosvojiva, koja kad govori, kao da „sabljom seče“. Brza je (ne čudi što postoji izreka „brz kao munja“), pa je moguće da je ona i „devojka brža od konja“ iz istoimene bajke. Da se, podsetimo, to je ona devojka koju žele da ožene mnogi, ali ne mogu da je uhvate jer ima krila pod pazuhom. Ona je rođena kad je sijalo „sunce ilinsko“ što je dovodi u vezu sa Gromom- Perunom …

Facebook Comments

Leave a Reply