(objavljeno u Veštičjoj Reviji broj 2. – autor: Hermes Primus Trismegistos)

Brajan Frod (Brian Fraud) je konceptualni umetnik, dizajner i ilustrator najpoznatiji po svojim radovima na tradiciji Vilinskog sveta i fantasy ilustracijama, koje obrađuju baš ovu tematiku u najvećoj meri. Za svojih 69 godina života, preko 35 godina smatra se za jednog od najznačajnijeg Fairy umetnika na planeti, kao i pripovedača ove tradicije. Njegovi saradnici i savremenici, naročito supruga Vendi (Wendy Fraud), koja mu pomaže u ovom radu, kažu da su njegove ilustracije žive, i da on sam često razgovara sa likovima koje je oslikao na platnu. Njegov rad obeležiće i Džim Henson (Jim Henson), sa kim Brajan radi kao konceptualni dizajner igranih filmova „The Dark Crystal” i „Labyrinth” ( u kome se svi sećamo velikog umetnika Dejvida Bouvija u ulozi čarobnjaka), te će Brajanov rad u mnogo čemu doprineti Hensonu da postavi standarde današnjih specijanih efekata na platnu. Sa preko 8 miliona prodatih knjiga, Brajan se odlučuje 2000. godine da naslika špil karata koje će služiti za divinaciju, a inspirisan Fairy tradicijom. Na ovo ga je nagovorila supruga Vendi, nakon velikog uspeha sa ilustracijama i publikacijom knjige „Good Faeries/Bad Faeries” 1998. godine.

Špil karata pod nazivom „Faeries Oracle” poseduje 66 ilustracija od kojih je jedna karta potpuno bela ili neki će reći prazna, jer označava pitača u svetu Vila, u koji mora ući potpuno čist, oslobođen predrasuda, jer u suprotnom karte neće dati odgovor na željeno pitanje. Špil je standardno podeljen na 4 grupe karata, a podela umesto na elemente i elementalna oružja, kao u Tarot špilovima, sadrži Gnome, Silfe, Panove i, naravno, Vile. Kroz ovaj špil upoznaćemo i Gobline, Bauke, Mesečeve plesačice i kompletan vilinski folklor koji živi danas, sve od mitologije Kelta, panslovenstva pa do moderne primene vilinske tradicije. Arhetipske slike u ovom špilu pitaču će omogućiti da potraži odgovore kako u sebi, tako i u događajima oko sebe, bez da o tome ima nužno predznanje. Uz ovaj špil napisana je i knjiga koja na 208 stranica obuhvata i ritual posvećivanja špila analogan Vilinskoj tradiciji i folkloru, ali i načine otvaranja koji su se pokazali veoma uspešnim. Pored ispisanog teksta Jesike Makbet (Jessica Macbeth) u knjizi se nalaze stranice koje tek moraju biti ispunjene od strane gospodara špila u kojima će, prateći knjigu, ispunjavati zadatke koje nalaže špil, kako bi se dokazao kao gospodar dostojan špila. To je put samoinicijacije u Fairy tradiciju i, svakako, put samospoznaje, na kome pored sebe imate i 65 pomoćnika, posredstvom kojih ćete ostvariti kontakt sa svojim korenima, precima i prirodom, što je esencijalni uslov i fundament u radu svakoga ko želi da se posveti magičarskom radu u ovoj tradiciji.

Lično bih istakao domišljatost u ilustraciji karte Smrti koja nosi broj 53 (5+3 je 8, što upućuje na znak Škorpiona i 8. kuću koja u astrološkoj korespodenciji daje kuću i znak smrti i transformacije). Na Brajanovoj ilustraciji karte Smrti možemo videti samo siluetu bez jasnog lika, kreaturu pokrivenu velom koja drži kristalnu kuglu. Kako će Džesika Makbet objasniti, Smrt nema lik, jer je za sve ista, a veo pokazuje da ona u kristalnoj kugli može videti svačiju smrt ili transformaciju osim svoje, jer ona ne nastaje, pa tako ne može ni da se transformiše ili da nestane.

 

Facebook Comments

Leave a Reply