(deo iz teksta, koji je objavljen u Veštičjoj Reviji broj 6. – autor: Sevko Bajić )

Zašto praktikovati šamanizam?

Neko počne iz znatiženje, priča o životinjama moći, o putovanju u druge realnosti, o povezivanju sa duhovnim vođstvom ponekad može biti mistična, interesantna, i to je sasvim OK! Neko započne, jer želi da dobije odgovore na pitanje: „Ko sam ja“, odgovore koji nisu citati moćnih učitelja i gurua, ili drevnih knjiga, odgovore koje će donijeti stvarni smisao MENI ovdje i sada u skladu i odnosu sa MOJIM životom, ne životom moćnih ili odabranih učenika. Neko započne jer želi da dostigne istinsku slobodu! Iako možemo imati različite predstave o tome šta ta Sloboda za nas znači. U šamanskoj tradiciji sloboda znači da postanemo svjesni činjenice da smo mi kreatori svoga života i da osvijestimo, integrišemo i otpustimo programe ili sijenke, Meme, kako ih zovu u šamanizmu. Sve dok ne osvijestimo sve aspekte našeg bića, mi nismo ni svjesni da zapravo nemamo slobodu, da smo programirani i da nama upravljaju upravo ove sijenke ili programi. Na putu do te slobode, potrebno je da napravimo tri koraka koji predstavljaju suštinu Puta Alhemičara! 

Povezivanje sa sobom – prvi korak je upoznavanje sebe. Ne kroz čitanje prastarih knjiga, već kroz praksu povezivanja i osvještavanja, i kroz rad sa životinjama moći, duhovnim vođstvom, pretcima, svojom zemljom. Sve su to energije koje u svakom trenutku protiču kroz nas, a problem je što mi nismo svjesni ovih veza i zato ne možemo iskoristiti njihove kapacitete za naš razvoj i iscjeljenje. Na tom putu osvještavanja, kroz DIREKTNO ISKUSTVO a ne kroz naučene citate, postane nam vrlo brzo jasno, odakle unutar nas – izvire naša tuga, bijes, bol ili ogorčenost. Spoznaja ovih odgovora donosi taj, toliko  potreban, osjećaj slobode, ali ne onaj u koji nas uvjerava neko ko je moćniji od nas, već onaj kojeg smo sami osvijestili u našem istinskom biću. Iako se ovaj vrsta “šegrtovanja” ili učenja razlikuje u različitim šamanskim tradicijama, suština je vrlo slična. Prvi korak je povezivanje sa svojim duhovnim vođstvom, životinjama moći, duhovnim vodičima, pretcima, energijom zemlje i svojim duhovnim vijećem. Različite tradicije fokus u ovom procesu učenja stavljaju na različite stvari pa je tako u nekim tradicijama važno u potpunosti integrisati učenja biljaka moći ili zemlje u nekim drugim tradicijama je najvažniji rad sa energijama predaka, u nekim drugim je najvažniji dio rada vezan za različite rituale i rad sa moćnim energijama životinja moći. Koja god da je tradicija u pitanju cilj je vrlo sličan – lične integracija i povezivanje sa sobom na najdubljim nivoima. Kroz ovaj proces prolazimo savladavajući tehnike šamanskih putovanja, koje predstavljaju suštinsku tehniku šamanskog rada, a koje se opet u različitm tradicijama izvode na različite načine.

Isceljenje i integracija je drugi korak, koji nas očekuje, na našem putu transformacije. Onog trenutka kada smo osvijestili šta je to što unutar nas treba da bude integrisano, shvaćeno ili otpušteno, jer nam kao program preživljavanja više nije potrebno, onda možemo da iscijelimo taj dio nas. Naša podsvijest “sakriva” veći dio naših trauma od našeg svjesnog življenja,  pa većina nas možda ima osjećaj kako smo kompletni, a da nismo ni svjesni svojih trauma i koliko su nas one promijenile i kako  utiču na naš život. Nismo ni svjesni zašto, koliko i kako neke emocije oblikuju naš život, pa MORAMO živjeti u konfliktima, MORAMO biti bijesni, MORAMO biti žrtva! Na putu iscjeljenja vrlo brzo nam postane jasno da NIŠTA NE MORAMO!

Isceljenje zajednice – ovo bi mogao biti treći korak koji nas očekuje na PUTU ALHEMIČARA. Kada smo integrisani i kompletni, možemo doprinijeti iscjeljenju zajednice u kojoj živimo. Možda ćemo to raditi kroz naučene korake i šamanske tehnike, možda ćemo jednostavno, zato što smo MI integrisani i iscjeljeni, moći potaknuti procese iscjeljenja za druge.

Drevni šamani vjeruju da su hrabrost, vrijeme i snaga, tri najveća bogatstva koje su nam darovana i utkana u naše Unutrašnje Dijete, kao dar naše Majke Zemlje i Oca Neba. Kroz svakodnevnu šamansku praksu polako stičemo povjerenje u svoje vođstvo i vraćamo hrabrost da se suočimo sa svojim najtamnijim sijenkama, integrišemo ih i na kraju otpustimo programe koje su one stvorile, jer nam više nisu potrebni. Jednom, kada smo vratili svoju hrabrost, tada imamo i snagu da se promijenimo. Ta promjena neće doći samo za nas, sjetite se, svi smo povezani! Sve ono što iscijelimo unutar nas, postaće vibracija iscjeljenja i za druge, prvo našu porodicu a onda i našu zajednicu. Kada mi steknemo hrabrosti i snage da se promijenimo i ponovo živimo život istinske slobode to će isto, korak po korak moći i naša porodica, prijatelji,  i svi oni sa kojima smo povezani, a na kraju i cijela ova planeta. To je istinski princip iscjeljenja koji možemo primijeniti, ako zaista želimo da iscijelimo ovu planetu, najprije iscijelimo sebe i iscjeljenje svijeta oko nas će započeti! …

 

Facebook Comments

Leave a Reply