(Delovi iz Veštičje Revije broj 15. – autorka Ana Pavić )

U pričama o vešticama se, kao po pravilu, spominju njeni ljubimci koji su, po istim pričama, ispunjavali zadatke koje bi im ona naredila, a lovci na veštice su smatrali da su ih veštice dobile na poklon od đavola … Međutim, istina je sasvim drugačija.  Izbor životinje je zavisio od mnogo faktora. Značajan činilac u izboru životinje koja će veštici postati familijar i pomoćnik u magijskom radu, imalo je božanstvo sa kojim veštica radi …

U nordijskoj mitologiji gavran simbolizuje mudrost. Nordijski vrhovni bog Odin je u pratnji imao četiri životinje, dva vuka i dva gavrana, koji su mu stajali na ramenima. Legenda kaže da je slao svako jutro dva gavrana, Hugina (razmišljanje) i Munina (pamćenje) da lete po svetu i obaveštavaju ga o svemu što se dešavalo. Grci su gavrana smatrali proročkom pticom, posvećenom bogu Apolonu, svetom pticom i njegovim glasnikom. U cilju proroštva, u omfalosu u Delfima, prema Strabonu, dato je mesto gavranovima; prema Pindaru orlovima; prema Plutarhu labudovima. Zajedničko im je bila uloga poslanika bogova i obavljanje proročkih funkcija, kao i da odvrate od uroka.Takođe su ga povezivali i sa boginjom mudrosti Atinom. Prema jednoj legendi boginja Atina je za mudrog savetnika imala gavrana, ali ga je zbog njegove brbljivosti zamenila sa sovom. Postoje i kazivanja da je vrana u stvari bila miljenica Atine, a ne gavran. Postoje i neke grčke i rimske legende o tome, da je gavran bio nekad srebrne boje. O tome Ovidije piše: „Ptica je nekada bila srebrne boje, sa tako snežnim perjem da bi bila jednako lepa kao bilo koji golub.” Po tom mitu, gavranu su vrane savetovale da ne prenosi svom gospodaru Apolonu loše vesti, ali nije poslušao savet i Apolon ga je kaznio pretvorivši njegovo perje u crnu boju. Gavranovi su bili, takođe i obeležje boginje Mitre.

Veštice smatraju da ih gavran vodi ka neponovljivoj avanturi prepunoj neočekivanog i opasnog. One kažu da magija često podrazumeva, u cilju sticanja duhovnih znanja, preuzimanje velikih rizika i izlaganje mogućoj propasti, a da je baš gavran taj koji ih vodi duž toga puta. Gavrana za svog magijskog životinjskog pomagača biraju pogotovo veštice posvećene boginji Morigan pošto je gavran simbol njenog aspekta ratnice, proročice, čarobnice i isceliteljke. Veštice koriste gavrana i kao duhovnog vodiča, ali i kao pomagača u ritualima zaštite, divinacije, isceljenja i aktiviranja psihičke energije …

Facebook Comments

Leave a Reply