Deo iz intervjua sa Georgi Miševim

( Objavljeno u Veštičjoj Reviji broj 12. autorka ovog teksta, Danijela M.Simić )

… izuzetna čast je bila predstaviti ga čitaocima „Veštičje Revije”, za koju je i odgovorio na sledeća pitanja:

  1. Prostor Balkana je od davnina područje koje obiluje bogatom mitologijom, legendama i autentičnom magijskom praksom koja je živo očuvana do današnjih dana. Kad ste se Vi prvi put susreli i na koji način sa legatom naših predaka?

 Balkan je zbog svoje istorijske sudbine mesto gde još uvek postoje vrlo arhaične ideje i prakse. Ovo se više odnosi na male gradove i sela gde teče drugačije vreme. Ja sam rođen u jednom takvom malenom gradu u Rodopima, i u takvom okruženju tradicionalne kulture sam živeo. Dakle, kao dete sam se sretao sa pričama o vilama, vešticama i magijskim obredima. U mojoj porodici po majčinoj liniji bilo je lekara, baba je bajanjem lečila razne bolesti pomažući tako ljudima. Moje interesovanje za te stvari je toliko davno da se ne sećam tačno od kada je to. Vremenom sam naučio razne magijske obrede od strane nekih starijih ljudi koji su bili srećni da imaju mlade, koji žele da nauče te stvari.

  1. Interesantno je da se i pored tako bogatog nasleđa prošlosti koje zajednički delimo, o njemu malo zna. Jeste li nailazili na poteškoće prilikom prikupljanja građe za Vaše knjige?

 Na žalost, mi ne poznajemo svoju bogatu baštinu, a i ne trudimo se da to saznamo. Vrlo često ljudi kažu da žele da čitaju, ali ništa od toga. Ne mogu se složiti sa ovim stavom, jer postoji mnogo literature o obredima i verovanjima balkanskih naroda. Dodatna poenta je i to da mi nemamo neku jezičku barijeru. Kad se govori na bugarskom može se razumeti na srpskom, i verujem kad se govori srpski, takođe je razumljivo na bugarskom. Međutim, mi ne čitamo jedni druge. Mi tražimo i fokusiramo se na stvari koje se razlikuju od nas, a ne na ono što je zajedničko i što nam je blisko. Teškoće u prikupljanju materijala za knjigu je bilo mnogo, jer da bi se istražila ova pitanja treba biti svestan trenutnih publikacija i da se poznaje etnografski materijal. Pristupiti ovim informacijama nije lako jer digitalizacija u našim zemljama nije visoka, ali kako kaže Pitagora – Gde postoji potreba, onda postoji mogućnost …

 

Translate »