Magično ogledalo

( deo iz teksta, koji smo objavili u Veštičjoj Reviji broj 2, autorka: Olivera Stevanović )

Sva ogledala su magična, a ono što odražavaju zavisi od unutrašnjeg u nama. Magično ogledalo je prozor u neke druge svetove izvan uobičajene percepcije našeg čula vida, magični instrument  neograničenog potencijala. Može se koristiti za ulazak u astralni svet i druge dimenzije, za komunikaciju sa preminulim osobama, posetu prošlosti i budućnosti, za prizivanje entiteta i kontakt s njima. Može se koristiti za prikupljanje željenih informacija, ali i za izazivanje promena, protokom okultne energije kojom se upravlja po želji .

Upotreba magijskog ogledala odražava našu frekvenciju, i ono što možemo da “vidimo” kroz njega odražavaće je maksimalno.Verovatno ste čitali, ili videli na nekoj od internet stranica, upozorenja da je gledanje u magijsko ogledalo opasno, uz navođenje nekih strašnih iskustava. Kao i kod astralnih putovanja (izvantelesnih iskustava), dimenzije koje posećujete zavise od vaše vibracije. Ako u vama preovladavaju vibracije straha, strepnje, agresije, panike i slično, imaćete  iskustvo slično noćnim morama. Ali ako je vaša vibracija na pozitivnom delu skale, ako u vama preovladava  spokoj, zadovoljstvo, radost i blaženstvo, vaša iskustva imaće takva svojstva. Ogledalo odražava pre svega istinu. Stanje naše sveukupne energije je veoma važno na svim poljima, a domen te promene je uvek u našoj nadležnosti, obzirom da u umu konsultanta događaja promene, unutrašnjim vizijama  omogućava da se uzdignu u budno stanje. Magijsko ogledalo je samo jedan od spoljnih alata koji nam mogu pomoći u željenom pravcu, ali pod pretpostavkom da je etički korektna njegova primena. Dakle, nećemo ga koristiti iz znatiželje i dosade, a pogotovo ne za zle namere jer je ono moćni magijski instrument a ne igračka za dokone i radoznale.

Magijsko ogledalo se može kupiti, ali se takođe može i napraviti u kućnim uslovima, i to od materijala koje je lako nabaviti, i uz primenu nekog od preporučenih postupaka za izradu i posvetiti. Kao i svi magijski instrument i alat, i magično ogledalo zaslužuje poseban tretman, i spada u strogo lične predmete koje treba čuvati na posebnom mestu koje je zaštićeno od dnevne svetlosti i uticaja drugih ljudi .

Crno ogledalo ostaje mistično i neistraženo čak i u okultnim krugovima, i veoma je moćno jer ima čistotu namene, jedinstvo oblika i upotrebe, i pomalo plaši svojom pretećom dubinom, ali samo dok ne uspostavite prisnu vezu s njim, dok ne otključate crnu, naizgled hladnu i neprobojnu površinu. Uspeh uspostavljanja veze sa  magijskim ogledalom zavisi od više okolnosti i radnji koje treba pravilno preduzeti …

 

Translate »