Moj susret sa Rekonekcijom

( deo iz teksta koji je objavljen u Veštičjoj Reviji btoj 19. – aitorka: Karla Hajman )

Prestanite da shvatate sebe tako ozbiljno. Niko drugi to ne čini. Svi mi dolazimo u život sa određenim ograničenjima. Fenomen rekonekcije vraća nas unazad, u unutrašnje sećanje u zlatno doba, spajajući nas sa našim prvobitnim osećajem povezanosti sa vaskolikim životom. To nije kretanje unazad nego unapred, ka nečemu novom. Iz te celovitosti dolazi isceljenje. Istinsko evolutivno isceljenje. Svi posedujemo ovu sposobnost da nosimo ovu novu frekvenciju isceljivanja. Ona je dar našeg vremena”. (Dr. Erik Perl, Rekonekcija)

Na seminar Rekonekcije u Hamburgu sam otišla ne pročitavši ni jedno jedino slovo Erikove knjige. Bilo je to početkom oktobra 2012. Sve što sam tada znala o Rekonekciji svodilo se na sadržaj emisije „Na rubu znanosti” u kojoj je Erik gostovao par meseci ranije, uoči njegovog seminara u Zagrebu. Emisiju sam pogledala još na proleće, i ubrzo je i zaboravila, da bih se jednog jutra iznenada probudila i odlučila da potražim seminar Rekonekcije u blizini, nepune dve nedelje pred samo dešavanje u Hamburgu. Impuls koji me je „vukao” je bio ona vrsta instinktivnog unutrašnjeg glasa koga obavezno treba poslušati. bilo šta da je u pitanju.

Učesnici su došli sa svih krajeva sveta, ljudi različitih porekla, vera, nacija, jezika i profesija. Kao Magistra Biotehnologije, posebno me iznenadilo i obradovalo veliko učešće mojih kolega iz polja standardne nauke i medicine – odraz rastućeg interesa klasične zajednice za nekonvencionalne načine lečenja. Bez obzira na sistem verovanja sa kojim smo odrasli, i verovanja kojih smo se držali, svi mi učesnici seminara smo mogli da konketno osetimo Rekonektivne frekvencije i podelimo jedno transformirajuce iskustvo. Izmešani i stavljeni u parove sa potpunim strancima, učili smo jedno po jedno načine kako da se prvo oseti to neko „magnetno” privlačenje među sopstvenim dlanovima, zatim između svojih dlanova i druge osobe, zatim i dejstvo frekvencija na daljinu i bez korišćenja dlanova.

Nik