Adut IX – Pustinjak

(deo iz teksta koji je objavljen u Veštičjoj Reviji broj 14. – autorka: Slavica Otović )

 

Deva je kamila Prvosveštenice

samo tri puta više.

Kamila ide po pesku

a on je kamen, toliko sitan

da nekad oči zamuti.

Nek’ svetlost lampe iznutra

pokaže ti Put.

Nek’ spoji unutrašnje sa spoljašnjim.

Jedino tako će pustinja biti plodno zemljište.

 

‎„Dali će čoveku poći za rukom da preobrazi svet a dušu da ne povredi?”, pitao je Isus.

Ponekad, da bi to saznao čoveku je potreban ceo život. Ovo je karta tišine, povlačenja (period Hristovog povlačenja u tišinu, nakon čega se vraća kao prosvetljeno biće). Na karti je mudrac star, ali je put ispred njega čist, put znanja i duha, karta istraživača, onih koji idu za svojom istinom. Ukazuje na trenutak tihog sazrevanja koje nije izašlo van, savet za povlačenje, tiho prosvetljenje iznutra, i savet starog mudrog čoveka. Unutrašnje svetlo će nam osvetliti sopstveni identitet i veru koju u sebi nosimo. Kada spoznamo sopstveno svetlo, nikakva tama spolja nas neće više uznemiravati. Treba se koncentrisati na bitne stvari. Karte sa njegove desne strane predstavljaju ono na čemu je rađeno, i na kom području, a sa leve, ono što je več urađeno i što ga ne interesuje, samim tim i prevaziđeno. Pustinjak zahteva strpljivost, a može označavati i putovanja radi iskustva. Na kartama koje su prethodile, mudrac je držao peščani sat koji je označavao strah od saznanja i bliske smrti.

Idi svojim putem i prati svoje unutrašnje svetlo. Sada moraš dalje da ideš sam.

Samoća je oznaka ove karte koja se može odnositi na jedan period pitaočevog života. Označava razmišljanje, smisao za koordinaciju, iskustvo koje je stavljeno u službu drugih, mudrost kao vodiča volje, duhovnu snagu, unutrašnje svetlo. Samoća je stanje prisustva sebe, jer kada si sam. ispunjen si celim Univerzumom. Ovde se radi o traženju spostvenog identiteta, nalaženju spostvene vrednosti, i vrednosti uopšte.

Pustinjak sugeriše: sve treba da pođe iz sopstvenog srca i sopstvenog iskustva, a ne od strane ideologije. Životni smisao treba da bude sada u prvom planu

 

Translate »