U početku beše reč

(deo iz teksta, koji je objavljen u Veštičjoj Reviji broj 13. – autor: Goran Sarvan ) (preuzeto sa: http://kabala-tarot.com/etimologija-i-gematrija, uz dozvolu autora) Reč je sredstvo u magiki i kabali. To nije samo slika na papiru, nekoliko napisanih slova, mada i u tom obliku može da bude energetski koncentrat. Smisao reči kao i upotrebna vrednost je pre…