Moj susret sa Rekonekcijom

( deo iz teksta koji je objavljen u Veštičjoj Reviji btoj 19. – aitorka: Karla Hajman ) „Prestanite da shvatate sebe tako ozbiljno. Niko drugi to ne čini. Svi mi dolazimo u život sa određenim ograničenjima. Fenomen rekonekcije vraća nas unazad, u unutrašnje sećanje u zlatno doba, spajajući nas sa našim prvobitnim osećajem povezanosti sa vaskolikim…