Kadionica

(Delovi iz teksta, koji je objavljen u Veštičjoj Reviji broj 17 – autor: Vedran Popović ) Kadionica je, bez obzira da li se upotrebljava u nekom od hriščanskih svetilišta, prilikom paganskih svetkovina, folklornih obreda u narodu, ili prilikom okultnih rituala, magijsko oruđe i obavezni predmet magijske prakse. Izgled i veličina, kao i materijal od kojih je…