Julske čarolije

( objavljeno i Veštičjoj Reviji broj 17 – autorka: Ljubica Petrović ) Sa Samhainom se završio Krug Kola godine, po Veštičjem kalendaru,  21. decembra paok na točku započinje svoj novi Krug, te se zbog toga Yule smatra novom Veštičjom Godinom, jer tada točak kreće prema Svetlosti. Međutim, njegov značaj slavljenja je mnogo veći od same proslave povratka Sunca.…